REJSESIKKERHEDSPOLITIK

SKR-Security yder bistand med henblik på udfærdigelsen af virksomhedens sikkerhedsstrategi og sikkerhedspolitik for rejser og ophold i udlandet samt i forhold til specifikke destinationer og risikoområder. Det vil i den forbindelse blive sikret, at såvel strategi som politik afspejler virksomhedens karakter og kultur, understøtter virksomhedens mål og udvikling samt spiller sammen med virksomhedens øvrige strategier og politikker mv.

REJSEVEJLEDNING
SKR-Security bistår med udformningen og den løbende ajourføring af en rejsevejledning for virksomheden på baggrund af den overordnede sikkerhedsstrategi og -politik.

BEREDSKAB
SKR-Security assisterer med opbygning af en kompetent krisestyringsorganisation samt med planer, beredskab og øvelser, som kan omfatte f.eks. ”Kidnap Response”, evakuering og andre scenarier med udgangspunkt i, hvor og hvordan virksomheden opererer.

SIKKERHEDSRÅDGIVNING, UDDANNELSE OG TRÆNING
SKR-Security medvirker til at styrke den generelle sikkerhed under rejser og ophold. Dette sker gennem rådgivning, uddannelse og træning. Rådgivningen omfatter bl.a. forsikring, sundhed og helbred, valg af hoteller og transportmåder, sikker adfærd og færden samt udstyr og andre beskyttelsesforanstaltninger. Rådgivningen kan desuden omfatte beskyttelse af virksomhedens sensitive oplysninger under rejser og ophold i udlandet. SKR-Security tilbyder desuden generel eller landespecifik uddannelse til alle eller udvalgte medarbejdergrupper. Dette inkluderer også specialtræning, som f.eks. ”Defensive Driving”, førstehjælp, ”Hostile Environment Awareness Training” (HEAT), kontra-observation og ”Conduct After Capture” (CAC) til de medarbejdere, der rejser til særligt risikofyldte områder.

REJSEPLANLÆGNING
SKR-Security bistår generelt eller i konkrete tilfælde i forbindelse med planlægningen af rejser med henblik på at sikre, at disse gennemføres på en sikker og forsvarlig måde. Bistanden omfatter bl.a. valg af rejsetidspunkt, rejserute, indkvartering, lokaltransport, mødesteder samt tilrettelæggelsen af rejse- og mødeprogram.

KONKRETE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SKR-Security vurderer aktuelle og relevante risici samt rådgiver om sikkerhed i forbindelse med konkrete rejser og ophold i udlandet, herunder om hensigtsmæssig adfærd og færden samt ageren i tilfælde af f.eks. overfald, færdselsuheld og sygdom. SKR-Security kan levere aktuelle trusselsbilleder samt rådgive i forbindelse med eventuelle beslutninger om at afbryde opholdet ved en skærpelse af trusselsbilledet og om nødvendigt gennemføre en evakuering. SKR-Security kan efter behov etablere personbeskyttelse eller lade en sikkerhedskoordinator bistå under visse rejser og ophold i udlandet, ligesom SKR-Security kan skabe kontakt til professionelle lokale sikkerhedsfirmaer samt bistå ved eventuel kontraktindgåelse med disse.

AFTER CARE
SKR-Security assisterer med debriefing og After Care, herunder psykologhjælp, i forhold til medarbejdere, pårørende og kolleger, efter sikkerhedsrelaterede hændelser. Endvidere bistår SKR-Security med evaluering af virksomhedens rejseerfaringer med henblik på løbende justering og forbedring af rejsesikkerheden