En fastvagt fra SKR-Security

Vi udfører runderinger i og på kundens matrikel, i henhold til forholdsorderen, som vil blive udarbejdet i samarbejde med kunden og SKR-Consult.

Herunder følger eksempler på hvordan vore fastvagter anvendes:

BYGGEPLADSVAGT
En byggepladsvagt fra SKR-Security sørger for at kun personer med berettiget ærinde får adgang til byggepladsen.
Tyveri og hærværk på byggepladser har altid været et problem for håndværkere og entreprenører.
En døgnvagt, som runderer pladsen jævnligt har en stærkt forebyggende effekt og kan afhjælpe dette problem betydeligt.

Vagten er desuden uddannet i avanceret førstehjælp og SKR-Security medbringer alt udstyr, såsom hjertestarter, førstehjælps og brandbekæmpelsesudstyr.
Vagten vil ved hver vagts slutning udføre en detaljeret rapport omkring dagens hændelser og registrere køretøjer og udefrakommende personers gøren og laden.

Mobilt overvågnings og alarmudstyr kan leveres for yderligere perimetersikring af byggepladsen.

RECEPTIONSVAGT

Udover de sikkerhedsmæssige rutiner og opgaver som vagten er uddannet i og godkendt til at udføre, kan receptionsvagten varetage en række serviceopgaver f.eks:

Telefonpasning
Almindelige receptionsopgaver
Nøgle ud / indlevering
Betjening af omstillingsanlæg
Adgangskontrol
Varemodtagelse

Foretage åbne og lukkerunde af virksomheden
Tilkobling af alarmsystem

Brandvagt
– samt mange andre opgaver

 

PORTVAGT

En portvagt fra SKR-Security vil typisk være placeret ved virksomhedens hovedindgang, men kan også anvendes i virksomhedens vare ud og indlevering.

Portvagtens funktioner kan være mange, da almindelige serviceopgaver ofte indgår i hans rutiner, men primært beskæftiger en portvagt sig med adgangskontrol, samt kontrol med varer som forlader og kommer til virksomheden.
Portvagten vil kunne tilkaldes i tilfælde af sikkerhedsmæssige problemer, brand og førstehjælp.

Almindelige serviceopgaver er ofte en del af portvagtens opgaver, således vil han kunne assistere med:

Telefonpasning
Nøgle ud og indlevering
Betjening af omstillingsanlæg
Adgangskontrol
Varemodtagelse
Medarbejderkontrol for svindforebyggelse
Scanning af post og pakker
Foretage åbne og lukkerunde af virksomheden
Tilkobling af alarmsystem

Brandvagt
– samt mange andre opgaver

Ovenstående funktioner er eksempler på fastvagternes arbejdsområder.
I samarbejde med virksomheden kan vi til enhver tid finde frem til en vagtløsning som imødekommer dens behov både hvad angår uniformering og opgaver.