Efterforskning ”Svind & Tveri”

Politiet mangler ressourcer i stor stil og har derfor ikke kapacitet til at tage sig af mange kriminelle
handlinger, med mindre virksomheden kommer med en helt klar og oplagt sag samtidig med
gerningsmandens navn og adresse – og allerhelst en underskrevet tilståelse.

Det gælder ligegyldigt, om der er tale om tyverier eller anden form for  kriminalitet, begået af
medarbejderne, eller om der er tale om indbrud, butikstyveri, svind osv.

Dette er meget frustrerende for den enkelte virksomhed, når hverken svind eller småtyverier
levnes tid til efterforskning hos politiet.

Det er så her, at vi kommer ind i billedet, idet vi råder over flere erfarne “politi”efterforskere.
Vi kan så foretage den nødvendige “politi”efterforskning med “interviews”
(afhøringer) osv. Dette munder ofte ud i, at vi opklarer en given sag, hvilket straks rapporteres
mundtligt og efterfølgende i en rapport til ledelsen.

Vores “politi”efterforskning medfører ofte, at en gerningsmand som det mindste bortvises fra
arbejdspladsen. Ønsker ledelsen at forholdet anmeldes til politiet, sørger vi også for dette ved
at udlevere rapporten om “politi”efterforskningen.

Skulle det ikke lykkes at udfinde en gerningsmand, vil vores “politi”efterforskning uden tvivl
have en præventiv effekt. Den kan i mange tilfælde også pege på forskellige tiltag, som kan
medvirke til at forhindre eller i det mindste begrænse fremtidige tyverier.

Det giver selvsagt en dårlig stemning på en arbejdsplads, hvis der forekommer tyverier, der
entydigt peger på interne tyverier. Den enkelte medarbejder kan ikke undlade at spekulere
på, hvem mon blandt os er den eller de skyldige.

Derfor har det vist sig, at mange medarbejdere i forbindelse med disse interviews / afhøringer
gerne fortæller om deres viden og mistanker. Mange ønsker dog at være anonyme, hvilket vi –
i modsætning til politiet – kan love og garantere.