VAGT & SIKKERHED FOR AMBASSADER

RÅDGIVNING

SKR-Security tilbyder seriøs og kompetent sikkerhedsrådgivning til ambassader i Danmark. Det gælder både ambassaden samt den private residens.
Ambassade-sikkerhed betyder at vi laver en grundig analyse af de fysiske rammer for bygninger og personer samt en gennemgang af rutiner og vaner m.v.

SYNLIG VAGT

SKR-Security tilbyder vagter, til både receptionen, adgangskontrol samt rundering.

I dagligdagen kan vi tilbyde en fast vagt til ambassaden – typisk til adgangskontrol af besøgende samt sikring af bygningerne.
Vagten kan samtidig fungere som receptionist når der er behov for dette.

I aften og nattetimerne, tilbyder SKR-Security vagt rundering omkring bygninger & køretøjer.

SKR-Security tilbyder ikke denne service for at erstatte vores politi, men for at bistå politiet. Derfor er tilstedeværelse og synlighed vores vigtigste middel i at forebygge hændelser. Målet er altså forebyggelse. Men opstår der en situation, hvor vores vagter er nødsaget til at gribe ind, har de den rette træning til at håndtere situationen. Vores vagter trækker på mange års erfaring fra politiet og Forsvaret og besidder den nødvendige træning og viden indenfor f.eks. selvforsvar, personbeskyttelse og civil anholdelse.

Vores opgave er at sikre de ansatte samt bygninger.

Vi følger PET´s vurderinger m.v.