Den primære opgave ved en alarm kørsel er at begrænse den tid en eventuel indbrudstyv har til rådighed, samt at vurdere hvad der skal foretages for at sikre stedet igen.

Når alarmpatruljen modtager opkald om udrykning på en alarm, modtages de nødvendige oplysninger om abonnenten, og patruljen sendes ud.

Når patruljen ankommer til stedet, foretages en udvendig eller indvendig rundering afhængig af forholdsordren, der skal afsløre, om der er synlige tegn på indbrud. Er der tegn på indbrud, informeres kontrolcentralen omgående og politiet informeres/tilkaldes. Herefter iværksættes den nødvendige indsats, ifølge forholdsordre.

Der kan være tale om fejlalarmer, men hver gang vi rykker ud sker følgende:

  • Konstatering af alarm årsag.
  • Hvis nødvendigt tilkaldes assistance ved alarminstallatøren.
  • Ved indbrud eller hærværk tilkaldes politiet.
  • Kontakt til abonnentens kontaktpersoner efter forholdsordre.
  • Sikring af stedet igen, som før Alarmpatruljen blev tilkaldt.
  • Der udarbejdes en udførlig rapport om begivenhederne, som lægges på stedet.

Alarmpatruljerne rykker ud 24 timer i døgnet året rundt.